Language:


Avansa norēķinu pārskats

Šajā atskaitē tiek rādīti visi avansa norēķinu ieraksti noteiktajā periodā.

Attēlojot uz ekrāna, atskaitē ir pieejama saite uz pamatierakstu. Noklikšķiniet uz jebkura avansa norēķina numura, lai atvērtu noteiktu ierakstu.

Nr.
Intervāls    skaitliskais
Ja nepieciešams, ievadiet avansa norēķina ieraksta avansa numuru (vai numuru intervālu), kas jāparāda atskaitē. Intervālā ietilpstošie izsvītrotie avansa norēķini atskaitē netiks rādīti.

Periods
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
Norādiet atskaites periodu.

Persona
Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Personas
Norādiet perosonas iniciāļus, lai atskaitē tiktu rādīti tikai viņa avansa norēķini.

Rādīt
Norādiet atskaites detalizētības līmeni.
Pārskats
Tiks rādīta viena rinda par katru avansa norēķinu, parādot tā numuru, datumu, personas iniciāus, vārdu un avansa summu.

Detalizēti
Papildus iepriekšējās opcijas rādītajai informācijai, izvēloties šo, tiks rādīta katra avansa norēķinu ieraksta rinda.

Statuss
Norādiet, vai atskaitē iekļaut apstiprinātos vai neapstiprinātos avansa norēķinu ierakstus.