Language:


Ievads programmā Pirmais Ofiss

Rokasgrāmatas sadaļas lasiet, noklikšķinot uz saitēm lapas kreisajā pusē.

HansaWorld Pirmais Ofiss ietver efektīvu grāmatvedības uzskaites sistēmu Windows, Macintosh un Linux vidēm. HansaWorld programmas ir izveidotas tā, lai administrēšanas un grāmatvedības procedūru veikšana būtu iespējami vienkārša un ātra. To darbība ir līdzīga uz visām platformām. Visos gadījumos tiks izmantoti Windows operētājsistēmas attēli.

Teksts kvadrātiekavās - [Saglabāt], [Atcelt] - apzīmē loga pogas nosaukumu.

Šīs rokasgrāmatas informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma un “HansaWorld” par to neuzņemas atbildību. Aprakstītā programma ir sarežģīta informācijas vadības sistēma. Programmas funkcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Rokasgrāmata nav paredzēta kā sistēmas faktiskais atainojums, bet gan kā tās iespēju pārskats. Tā var nesaturēt pilnīgi izsmeļošu informāciju visos aspektos. Kaut arī tiek darīts viss, lai publicētā informācija par programmas funkcijām un HansaWorld programmas izmantošanu būtu precīza, pastāv iespēja, ka dažas aprakstītās funkcijas vēl pilnībā nav ieviestas vai noteiktos apstākļos nav pieejamas, vai arī attiecas uz programmas nākamo versiju uzlabojumiem. Rokasgrāmatas saturs un/vai priekšmeta spēkā esamība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. “HansaWorld” neuzņemas iespējamo atbildību. Visi ar HansaWorld programmām saistītie darījumi ir pakļauti "HansaWorld” pārdošanas noteikumiem un programmas licences līgumam. Visas tiesības rezervētas.