Language:


Hinnakirjad

Uue Hinnakirja koostamiseks mine Hindade moodulisse ja ava põhiaknas Hinnakirjad. Avaneb aken Hinnakirjad: Sirvi. Kliki [Uus].

Kood
Anna Hinnakirjale kood.

Nimetus
Hinnakirja nimetus.

Periood
Ctrl-Enter    Käesolev kuupäev
Kui Hinnakiri kehtib teatud perioodi, sisesta see periood neile kahele väljale. Kui Hinnakiri on seotud mingi Kliendiga, kasutatakse seda ainult selle perioodi vältel. Muudel juhtudel kasutatakse Artikli baashinda.

Kui Hinnakiri on salvestatud, ei saa selle perioodi enam muuta.

Perioodi saad kasutada koos väljaga Asenda (allpool).

Valuuta
Ctrl-Enter    Valuutade register, Üldine moodul
Näita siin Valuuta, milles hinnad Hinnakirjas on. Kui kasutad hindade arvutamiseks hooldusfunktsiooni 'Arvuta hinnakirjad ümber', konverteeritakse hinnad (vastavalt viimasele Vahetuskursile) enne Hinnavalemi kasutamist.

Asenda
Ctrl-Enter    Hinnakirjade register, Hindade moodul
Seda välja kasutatakse koos Perioodi väljaga. Seda kasutatakse juhul, kui Kliendile või Kliendiklassile on määratud standardhinnakiri, kuid soovid mingil perioodil kasutada teist Hinnakirja.

Jäta standardhinnakirjas väljad Periood ja Asenda tühjaks. Koosta uus ajutine Hinnakiri, määra selle kehtivusperiood ning sisesta standardhinnakirja kood väljale Asenda. Ära muuda Klienti või Kliendiklassi. Kui sisestad Pakkumisi, Tellimusi või Arveid, kasutatakse määratud perioodil ajutist Hinnakirja. Enne ja pärast seda perioodi kasutatakse standardhinnakirja.

Pakkumiste ja Arvete puhul arvestatakse perioodi määramisel Pakkumise kuupäeva ja Arve kuupäeva. Tellimuste puhul võib otsustavaks olla Tellimuse, Planeeritud lähetuse või Saatmise kuupäev. See määratakse iga Kliendikaardi 'Hindade' kaardil valikuga Hind põhineb.

Kui Hinnakiri on salvestatud, ei saa seda välja enam muuta.

KM
Märgi valik Ilma, kui hooldusfunktsiooniga 'Arvuta hinnakirjad ümber' arvutatud hinnad ei sisalda käibemaksu ning Koos, kui hinnad on koos käibemaksuga. Kui nii koos kui ilma KM-ta Hinnakirjad kasutavad sama Hinnavalemit, on hinnanumbrid samad, kuid esimese puhul sisaldavad need käibemaksu.

Kui kasutad Arvel või Tellimusel Hinnakirja tüübiga Koos, on Ühikuhind, Summa ja kogusumma koos käibemaksuga, kui aga kasutad Hinnakirja tüübiga Ilma, ei sisalda Ühikuhind ega summad käibemaksu. Mõlemal juhul arvutatakse KM vastavalt KM-koodile Artiklil, Artikliklassil või seadistuses Lausendamine M/R (tähtsuse järjekorras).

Tüüp
Hooldusfunktsiooniga 'Arvuta hinnakirjad ümber' saad salvestada Hinnad ühte kahest registrist: Hindade või Kogusehinnaalanduste registrisse, mida näed Hindade moodulis. Hindade registris olevad hinnad kehtivad sõltumata müüdavatest kogustest, Kogusehinnaalanduste registris saad aga registreerida erinevad hinnad vastavalt müüdavatele kogustele.

Märgi valik Hinnaalandus, kui soovid, et hinnad salvestataks Hindade registrisse või valik Kogusehinnaal. summad, kui soovid, et need salvestataks Kogusehinnaalanduste registrisse.

Tüüp on oluline ka Tellimustel või Arvetel hindade määramisel. Kui Tellimusele, Pakkumisele või Arvele määratud Hinnakirjal on märgitud tüüp Hinnaalandus, võetakse hinnad Hindade registrist. Muul juhul võetakse need Kogusehinnaalanduste registrist.

!

Kui Hinnakirja Valuuta mingil põhjusel muutub, kasuta kohe hooldusfunktsiooni 'Arvuta hinnakirjad ümber'. Vastasel juhul sisestuvad Tellimustele ja Arvetele valed hinnad.


Tabelisse sisestatakse Artiklid, mille kohta Hinnakiri kehtib. Sisesta igale reale Artikkel või Artikliklass. Kui valid Artikliklassi, kehtib Hinnakiri kõigi selle Klassi Artiklite kohta.

Artikkel
Ctrl-Enter    Artiklite või Artikliklasside register
Siia saad sisestada Artikli või Artikliklassi koodi. Ctrl-Enter valik sõltub määratud reatüübist. Kui soovid, et Hinnakiri kehtiks kõigi Artiklite registris olevate Artiklite kohta, jäta see väli tühjaks.

Valem
Ctrl-Enter    Hinnavalemite register, Hindade moodul
Sisesta siia Hinnavalemi kood, mille põhjal hinnad arvutatakse. Pane tähele, et samas Hinnakirjas võid erinevatele Artiklitele hindasid arvutada, kasutades erinevaid Hinnavalemeid.

Reatüüp
Ctrl-Enter    Võimalikud valikud
Sellele väljale võid valida ühe kahest tüübist: Artikkel või Artikliklass. Sellega määrad, kas esimesse tulpa sisestub Artikkel või Artikliklass. Kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

!

Tabeli igal real tuleb määrata Hinnavalem. Kui Hinnavalemit ei ole määratud, antakse Artiklile või Artikliklassile hinnaks null.