Language:


Koosta kasutuselevõtu finantskanded

Mõnedes riikides tuleb Põhivarade kasutuselevõtul koostada vastav Finantskanne. Saad koostada hulga Kandeid korraga, kasutades antud hooldusfunktsiooni, või igale Põhivarale eraldi, kasutades Põhivara Operatsioonide menüü käsklust Koosta kasutuselevõtu finantskanne Hooldusfunktsiooniga otsitakse kõik määratud vahemiku Põhivarad, millel puudub Alguskuupäev 1 ning koostatakse üks ühine Kanne.

Vali funktsioon Koosta põhivara kasutuselevõtu finantskanded. Avaneb aken Määra põhivara kasutuselevõtu finantskande koostamine:

Kategooria
Ctrl-Enter    Põhivarakategooriate seadistus, Põhivarade moodul Kui soovid koostada Kande teatud Kategooria Põhivarade kohta, sisesta Kategooria kood.

Põhivara

Ctrl-Enter    Põhivarade register, Põhivarade moodul
Vahemik    Numbriline
Kui soovid koostada Kande teatud Põhivara (või Põhivarade vahemiku) kohta, sisesta Põhivara inventarinumber.

Kui kasutad Kande koostamiseks Põhivara Operatsioonide menüü vastavat funktsiooni, sisestub avatud Põhivara inventarinumber automaatselt.

Osakond
Ctrl-Enter    Osakondade seadistus, Põhivarade moodul
Kui soovid koostada Kande teatud Osakonna Põhivarade kohta (Põhivarakaardi Omaniku kaardil), sisesta Osakonna kood.

Kande kp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Määra, mis kuupäevaga Kanne koostatakse. Kui kuupäeva ei ole sisestatud, kasutatakse käesolevat kuupäeva.

Kande seletus
Siia sisestatud teksti näed Kande Seletuse väljal. Samuti näed seda Kannete sirvimisaknas.

Kapitali inv. konto
Ctrl-Enter    Kontode register, Finants/Üldine moodul
Siin määra konto, mida krediteeritakse iga Põhivara Ostuväärtuse summas. Kui see väli on tühi, krediteeritakse Kapitali investeerimise kontot seadistusest Lausendamine - Põhivarad.
Funktsiooni käivitamiseks klõpsa Käivita. Aega võib kuluda erinevalt sõltuvalt Põhivarade hulgast. Kui Kanne on koostatud, näed ekraanil taas hooldusfunktsioonide nimekirja.

Pildil näed antud funktsiooniga koostatud Kannet. Põhivara Ostuväärtuses debiteeritakse Põhivaraklassil määratud Põhivarakontot ning krediteeritakse hooldusfunktsiooni käivitamisel või seadistuses Lausendamine, põhivarad määratud Kapitali investeerimise kontot. Deebetkonteeringu Objektid võetakse Põhivaralt ja Põhivaraklassilt (väljadelt Objekt ja Põhivara objektid).

Sõltumata Põhivarade arvust koostatakse ainult üks kreeditkonteering. Iga Objekti kohta koostatakse eraldi deebetkonteering.

Kande kuupäev sisestub iga Põhivara mõlemale Alguskuupäeva väljale Mudelite kaardil. Kui Põhivaral on märgitud Alguskuupäev 1, ei koostata sellele enam kasutuselevõtukandeid ning amortisatsiooni arvestamine võib alata.

Kui käivitasid funktsiooni, aga Põhivara Kandele ei kaasata või Kandeid ei koostata, on võimalikud põhjused järgmised:

  1. Põhivaral on märgitud Alguskuupäev 1 või puudub Ostuväärtus. Pane tähele: kui Põhivaral ei ole märgitud Ostuväärtust, ei kaasata Põhivara Kandele, kuid Alguskuupäeva väljale sisestub Kande kuupäev siiski. Ostuväärtuse sisestamisel kustuta see kuupäev.

  2. Põhivara ei kuulu Põhivarakategooriasse, Kategooria ei kuulu Põhivaraklassi või ei ole Klassile määratud Põhivarakontot.

  3. Sa ei määranud hooldusfunktsiooni käivitamisel Kapitali investeerimise kontot ning see puudub ka seadistuses Lausendamine - Põhivarad.

  4. Finantsmooduli seadistuses Numbriseeriad - Kanded puudub kehtiv numbriseeria või on programmi hetkekasutaja Isiku kaardil või Üldise mooduli seadistuses Numbriseeriad, vaikimisi Kande numbriks märgitud vale numbriseeria algusnumber. T See põhjus on tõenäoline arvestusaasta alguses. Kui teed muudatuse Isikukaardil, pead tegema HansaWorldile restardi, et see jõustuks.