Language:


Päis

Nr
Ctrl-Enter    Vali Numbriseeriatest
Tagastuse number. Vaikimisi sisestub järgmine kasutamata number esimesest numbriseeriast seadistuses Numbriseeriad - Tagastatud kaubad hankijatele. Seda saad vajadusel muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu. Mitmekasutaja programmis antakse Tagastusele number kaardi salvestamisel.

Kande kp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Tagastuse kuupäev. Vaikimisi sisestub käesolev kuupäev.

Hankija
Hankija kood sisestub Ostutellimuselt või Laosissetulekult.

Nimi
Hankija nimi sisestub Ostutellimuselt või Laosissetulekult.