Language:


Sissejuhatus

Artiklite registris salvestatakse informatsioon Sinu firma poolt müüdavate kaupade ja pakutavate teenuste kohta. Artiklite registrit näed Müügi- ja Ostutellimuste moodulites ning Müügireskontros, aga samuti Lepingute, Tootmise, Pakkumiste, Hooldusteeninduse ja Projektiarvestuse moodulites, kui neid kasutad.

Sarnased Artiklid saad grupeerida Artikliklassidesse. Sama Klassi Artiklitele võid anda ühised vaikimisi kasutatavad Müügi-, Kulu- ja Kreeditkontod ning KM-koodid, millega hoiad kokku aega ja töövaeva. Artikliklasside kasutamine on mugav ka muudatuste sisseviimisel: nt Kulukonto muutmiseks pead tegema paranduse vaid ühes kohas (Artikliklassil), mitte igal Artiklikaardil eraldi.

Kui mingi informatsioon esineb nii Artikliklassil kui Artiklil, arvestatakse ennekõike Artiklikaardile sisestatut.