Language:


Ievads

Pirmais Ofiss ir integrēta grāmatvedības un biroja administrēšanas programma Macintosh, Windows un Linux vidēm. Tajā ir šādi moduļi: Algas, Avansa norēķini, Finanses, Kase, Lietotāja parametri, Noliktava, Pamatlīdzekļi, Personāls, Piegādātāji, Realizācija, Serveris, Sistēma un Tehniskie parametri.

Ievada sadaļā tiks sniegts detalizēts to darbību apraksts, kas jāveic, lai sāktu veiksmīgu darbu ar Pirmo Ofisu. Tiks aprakstīta instalēšana (gan viena, gan vairāklietotāju sistēmām) un jaunas datu bāzes veidošana. Nākamajās sadaļās tiks detalizēti aprakstīta Pirmā Ofisa darba vide, struktūra, datu apstrādes metodes un darba uzsākšana, reģistri Kontakti un Artikuli, kas tiek izmantoti visā sistēmā; Sistēmas modulis, kurā glabājas sistēmas parametri, kā arī pārējie moduļi.