Language:


Ievads darba sākšanā Pirmajā Ofisā

Ja esat secīgi pildījuši rokasgrāmatas norādījumus, tad šobrīd Pirmajā Ofisā jābūt izveidotai jaunai datu bāzei, kurā ievadīta informācija par kompāniju, pašreizējais finanšu gads, PVN kodu plāns un kontu plāns. Ja tā nav, atgriezieties sadaļā Pirmā Ofisa startēšana.