Language:


Ievads par kontaktiem

Informācija par klientiem un piegādātājiem tiek glabāta reģistrā Kontakti.

Programmas Pirmais Ofiss rokasgrāmatās termins "klients" tiek izmantots, lai aprakstītu reģistra Klienti kartiņu pārdošanas kontekstā, bet terminu "piegādātājs" izmanto pirkšanas kontekstā. "Piegādātājs" nozīmē to, ka klienta kartiņas augšējā daļā ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Piegādātājs'.

Līdzīga tipa klientus var grupēt sagatavošanā Klientu kategorijas. Visiem vienas kategorijas klientiem var piesaistīt vienu cenu lapu un debitoru kontu, kas rēķinos tiks ievietoti pēc noklusējuma, tādējādi ietaupot laiku to norādīšanai katram klientam atsevišķi. Klienta kategorijas definēšana un piesaistīšana vienkāršo arī attiecīgo parametru mainīšanu, piemēram, ja nepieciešams piešķirt citu debitora kontu, jāveic tikai viena izmaiņa (klientu kategorijai), nevis daudzas (katram klientam). Ja informācija ir norādīta gan klientu kategorijai, gan šīs kategorijas klientam, priekšroka tiks dota klienta kartiņā ievadītajai informācijai.

Līdzīgi iegādes pusē iespējams sagrupēt piegādātājus, izmantojot sagatavošanu Piegadātāju kategorijas. Visiem vienas grupas piegādātājiem var piesaistīt kopīgu noklusējuma kreditoru kontu. Uzņēmums, kas ir gan klients, gan piegādātājs, var ietilpt gan sagatavošanā Klientu kategorijas, gan Piegādātāju kategorijas.

Šajā nodaļā vispirms aprakstīta klientu kategoriju definēšana. Pēc tam tiks sniegts detalizēts reģistra Klienti un ar klientiem saistīto atskaišu apraksts.

Programmas iepriekšējās versijās klientu un piegādātāju kartiņas tika glabātas atsevišķos reģistros. šajā versijā abi reģistri ir apvienoti vienā. Pārejot uz šo vai jaunāku versiju, izmantojiet Sistēmas moduļa Apkalpošanas funkciju 'Konvertēt piegādātājus par klientiem', lai apvienotu abu reģistru informāciju. Sīkāku aprakstu skatiet sadaļā Klientu un piegādātāju apvienošana.