Language:


Ievads Realizācijas modulī

Šis modulis ir galvenais līdzeklis realizācijas uzskaitei un visam, kas ir saistīts ar klientu maksājumiem un klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Realizācijas modulis ir saistīts ar vairākiem citiem moduļiem, tas veido un nosūta grāmatojumus uz Finanšu moduli.