Language:


Ievads Lietotāja parametru modulī

Vairāklietotāju sistēmā katrs lietotājs šajā modulī var definēt uzstādījumus, kuri tiks izmantoti uz viņa datora. Tas darāms sagatavošanā Klienta datumu un skaitļu forma.