Language:


Ievads Piegādātāju modulī

Šis modulis tiek izmantots neapmaksāto rēķinu uzskaitei un visu to darbību veikšanai, kas saistītas ar ienākošajiem rēķiniem, ko uzņēmums saņem no piegādātājiem.