Language:


Ievads Avansa norēķinu modulī

Šis modulis tiek izmantots, lai reģistrētu uzņēmuma darbinieku ikdienas darbā nepieciešamos avansa norēķinus. Tajā katram darbiniekam tiek uzturēts savs konts, ir iespējams izveidot atsevišķus bankas kontu izrakstus un izmaksāt avansus. Ierakstu veidošana modulī Avansa norēķini notiek līdzīgi kā reģistrā Ienākošie rēķini: tos var ievadīt atsevišķi pa artikuliem.