Language:


Ievads Kases modulī

Kases modulis piedāvā vienkāršu kases ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas sistēmu. Katru kases grāmatojumu var ievadīt atsevišķi vai arī visus katras dienas kases ieņēmumus var ievadīt kā vienu grāmatojumu tā, lai uz visiem tiktu attiecināts viens realizācijas un kases vai bankas konts. Līdzīgi vienas dienas maksājumus var ievadīt kā vienu grāmatojumu.