Language:


Ievads Pamatlīdzekļu modulī

Šis modulis ļauj pamatlīdzekļus saistīt ar kontiem.

Modulī notiek katra pamatlīdzekļa norakstīšanas aprēķināšana atkarībā no tā vērtības un lietotāja noteiktajiem norakstīšanas noteikumiem. Pārsūtīt norakstīšanu uz Finanšu moduli var, atskaitēs redzamās summas ievadot manuāli.

Šajā modulī izveidotās atskaites ietaupa daudz laika, gatavojot galīgos aprēķinus. Tās var izmantot, lai aprēķinātu arī peļņu vai zaudējumus no pamatlīdzekļa realizācijas.