Language:


Ievads par artikuliem

Reģistrā Artikuli tiek glabāta informācija par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Tas atrodas Realizācijas un Noliktavas modulī.

Līdzīgus artikulus var grupēt artikulu grupās. Visiem vienas grupas artikuliem pēc noklusējuma var piešķirt vienādus realizācijas, izmaksu, kreditoru kontus un PVN kodus, ietaupot laiku to ievadīšanai atsevišķi katram artikulam. Artikulu grupu definēšana un piešķiršana vienkāršo izmaiņu veikšanu, piemēram, ja nepieciešams piešķirt citu izmaksu kontu, jāveic tikai viena izmaiņa (artikulu grupai), nevis daudzas (katram artikulam).
Ja informācija ir norādīta gan artikulu grupai, gan artikulam, kas iekļauts šajā grupā, vērā tiks ņemta tikai tā, kas norādīta atsevišķi artikulam.

Ja informācija norādīta gan par artikulu grupu, gan tai piederošu artikulu, programmā priekšroka tiks dota artikula kartiņā ievadītajiem datiem.