Language:


Ievads Noliktavas modulī

Šajā modulī tiek reģistrētas visas noliktavā saņemtās preces un no noliktavas nosūtītās preces. Noliktavas modulis ir saistīts ar Realizācijas un Finanšu moduli. Reģistrs Nos. preces vienmēr tiek atjaunināts saskaņā ar reģistru Klientu pasūtījumi.

Visas noliktavas operācijas Noliktavas modulī tiek reģistrētas kā grāmatojumi. Ja nepieciešams, Pirmais Ofiss var automātiski pārrēķināt krājumu vērtības Finanšu modulī. Dažas atskaites sniedz informāciju par noliktavas saturu un vērtību.