Language:


Ievads Noliktavas moduļa apkalpošanās

Apkalpošanas funkcijas tiek izmantotas dažādu atjaunināšanas procedūru veikšanai, kur parasti ir iesaistīta pakešapstrāde un ir iekļauti daudzi vai visi noteikta reģistra ieraksti. Noliktavas modulī ir pieejama viena apkalpošanas funkcija. Lai to izmantotu, Bāzes logā noklikšķiniet uz [Rutīnas] un atvērtajā logā noklikšķiniet uz [Apkalpošanas]. Tiks atvērts šāds logs:

Divreiz noklikšķiniet uz logā piedāvātās apkalpošanas funkcijas. Tiks atvērts specifikāciju logs, kurā varēsit norādīt funkcijas darbības veidu. Noklikšķiniet uz [OK], lai tā veiktu uzdevumu.