Language:


Ievads Noliktavas moduļa atskaitēs

Tāpat kā pārējos moduļos – lai izdrukātu Noliktavas moduļa atskaites, Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Atskaites]. Pēc tam sarakstā divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamās atskaites.

Noliktavas modulī ir pieejamas šādas atskaites:

Tiks atvērts specifikāciju logs, kurā varēsit norādīt atskaitē iekļaujamo informāciju. Ja atskaitē jārāda informācija par visiem datu bāzes ierakstiem, neaizpildiet nevienu loga lauku. Ja nepieciešams ierobežot atskaites datus, aizpildiet laukus, kā tas aprakstīts tālāk.

Bieži vien ir iespējams izveidot atskaiti par intervālu, piemēram, artikulu intervālu. Lai to izdarītu, ievadiet intervāla mazāko un lielāko vērtību, atdalītas ar kolu. Piemēram, lai izveidotu atskaiti par artikulu intervālu no 001 līdz 010, laukā Artikuls ievadiet "001:010". Atkarībā no lauka var izmantot kārtošanu alfabēta vai numuru secībā. Alfabēta secības gadījumā intervālā 1:2 ietilps arī 100, 10109 utt.

Izmantojot specifikāciju loga apakšējās daļas opcijas, norādiet atskaites drukāšanas mēdiju (pēc noklusējuma tā tiks attēlota uz ekrāna). Vispirms atskaiti varat attēlot uz ekrāna un pēc tam, noklikšķinot uz printera ikonas, nosūtīt to uz printeri.

Kad ievadīti atskaites kritēriji un izvēlēts drukāšanas mēdijs, noklikšķiniet uz [OK].

Kad atskaite ir atvērta uz ekrāna, varat izmantot izvēlnes Speciāli funkciju ‚Pārrēķināt‘, lai koriģētu atskaiti pēc pamatierakstu mainīšanas. Tajā pašā izvēlnē ir pieejama funkcija 'Atvērt atskaites specifikāciju', lai izveidotu to pašu atskaiti ar citiem atlases kritērijiem.