Language:


Ievads reģistrā Norakstīšana

Šajā reģistrā tiek glabāti īpaša tipa grāmatojumi, kas paredzēti preču norakstīšanai un artikulu izņemšanai no noliktavas iekšējām vajadzībām, kā arī noliktavas preču norakstīšanai. Reģistru var izmantot arī tad, ja nepieciešams koriģēt noliktavas atlikumu bojātajām, pazaudētajām, atgrieztajām precēm utt. Tas ļauj pilnīgi kontrolēt artikulu izņemšanu no noliktavas, ieskaitot FIFO summu koriģēšanu. Ja tas definēts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsitēmām, apstiprinot norakstīšanas ierakstus, Finanšu modulī tiks izveidots grāmatojums ar pilnu visu kontu kontroli.

Noliktavas moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz [Norakstīšana]. Tiks atvērts logs 'Norakstīšana: Pārskats' ar ievadīto norakstīšanu sarakstu:

Norakstīšanas ieraksti parasti tiek kārtoti pēc grāmatojuma numura. Ja norakstīšana ir apstiprināta, kolonnā 'Gr.' būs ķeksītis.