Language:


Ievads reģistrā Noliktavas kustības

Šajā reģistrā var veikt krājumu kustības starp dažādām noliktavām. Ja tas ir definēts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām, apstiprinot noliktavas kustības ierakstu, Finanšu modulī tiks izveidots grāmatojumsar pilnu kontu kontroli, objektiem utt. Visas izmaksas, kas radīsies, pārvietojot artikulus, tiks iekļautas izveidotajā grāmatojumā.

Noliktavas moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz [Noliktavas kustības]. Tiks atvērts logs 'Noliktavas kustības: Pārskats' ar esošo noliktavas kustību sarakstu. Ieraksti logā tiek kārtoti pēc grāmatojuma numura. Ja noliktavas kustības ieraksts ir apstiprināts, kolonnā 'Gr.' būs ķeksītis.